Wat je van een competentie- en IQ-test mag verwachten

No-nonsense

Als je met je vragen aanklopt bij IC Centre in regio Gent, mag je op beide oren slapen. Je komt terecht bij professionele psychologen met de nodige expertise en ervaring om competentie- en talentonderzoek en IQ-testen correct uit te voeren en te interpreteren. Onze methodes en testmateriaal zijn betrouwbaar en valide. Deze zijn namelijk wetenschappelijk onderbouwd. 

Elke fundamentele analyse bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke onderzoeksmethodes zoals bijvoorbeeld:

 • diepte-interviews en observaties
 • analyse van eerdere onderzoeksbevindingen
 • kwalitatieve IQ-testen
 • diverse testen om competenties en talenten te traceren

Een onderzoekstraject verloopt als volgt

Tijdens een eerste gesprek staan we stil bij jouw individuele doelstellingen en verwachtingen en bespreken deze uitvoerig voor we een concreet stappenplan uitwerken. Zo kunnen we inschatten hoeveel sessies we best voorzien en welke testmaterialen we gaan aanwenden. Soms vragen we tijdens dit gesprek ook bijkomende informatie mee te brengen.

 

In een volgende fase starten we met het uitgebreide intelligentie- en competentieonderzoek in onze praktijkruimte, bij jou thuis of in het bedrijf. Hier trek je best enkele uren tijd voor uit.

iq-test IC Centre Gent

De data worden verwerkt, geïnterpreteerd en de resultaten worden toegelicht in een gedetailleerd onderzoeksrapport. We formuleren adviezen als antwoord op jouw vragen, zoals voorstellen voor ondersteunende leer- en werktrajecten. Op die manier kan je de verkregen informatie in de praktijk toepassen. We focussen hierbij uitdrukkelijk op je sterktes en we bekijken in het bijzonder je verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Dit verslag bespreken we samen tijdens een afrondend overleg waar ruimte is voor dialoog en feedback.

Altijd maatwerk

We vertrekken vanuit jouw persoonlijke doelstellingen en capaciteiten om een concreet onderzoekstraject uit te werken. Maat- en teamwork dus.

Op verzoek passen we onze werkwijze verder aan:

 • Heb je last van concentratieproblemen?
  We splitsen langere sessies eventueel op in kortere consultaties.
 • Ben je anderstalig opgevoed of heb je een niet-westerse achtergrond?
  Voor jou hebben we een aangepast IQ-test zonder taal- of cultuurgevoelige bias.
 • Dyslexie, hoogsensiviteit, autisme of andere noden?
  Ook daar houden we maximaal rekening mee tijdens onze samenwerking.
 • Je komt niet voor jezelf maar voor je kind?
  Voor peuters en kleuters hebben we een kindvriendelijke IQ-test in huis. Als ouder word je bovendien zoveel mogelijk bij het onderzoekstraject betrokken.
 • Geraak je niet in onze praktijk?
  Wij komen graag aan huis!
 • Iets anders in gedachten?
  Alles is bespreekbaar.

Komt een competentie- en IQ-test tegemoet aan jouw behoeften?

Laten we starten bij het begin.

Neem gerust contact op.