Voor wie?

In onze praktijk is iedereen welkom!

Wij geloven niet in problemen maar in oplossingen

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen stappen door de deur van onze praktijk want in elke levens- en ontwikkelingsfase zoeken mensen antwoorden op belangrijke vragen. Kortom, je hoeft niet eerst een etiketje te hebben om bij ons op de deur te kloppen. Bij IC Centre hebben we immers oog voor je kwaliteiten.  Onze visie en onze expertise helpen je om moeilijke keuzes te maken.

Burn-out, schoolmoe, hoogbegaafd,…? Bij ons kan je steeds terecht

Als je bezorgd bent over de schoolprestaties van je kind, je een burn-out wil vermijden,… elke vraag wordt ter harte genomen.

We maken geen onderscheid op vlak van culturele achtergrond, politieke of religieuze overtuiging of bijzonderheden zoals AD(H)D, autisme, hoogsensitiviteit, laag- en hoogbegaafdheid,… . Wel passen we onze werkwijze en testmaterialen aan aan jouw vragen en mogelijkheden.

Onze onderzoeken zijn maatwerk

 • Voor kinderen voorzien we een traject met aangepaste testmethodes en betrekken de ouders maximaal.
 • Voor personen met bijzondere noden zoals hoogsensitiviteit, concentratieproblemen,… delen we de testing eventueel op in verschillende sessies.
 • Voor personen met een niet-Westerse culturele achtergrond of taalmoeilijkheden, hebben we aangepast testmateriaal ter beschikking. 

Een intelligentie- en competentieonderzoek bij IC Centre is interessant als je…

 • de juiste keuzes wil maken op vlak van studie, werk en vrije tijd.
 • gewoon nieuwsgierig bent naar je IQ-score.
 • een vermoeden hebt van laag- of hoogbegaafdheid.
 • je een job zoekt waarin je je niet snel gaat vervelen.
 • op een burn-out afstevent.
 • dikwijls moet over- of onderpresteren.
 • kind ondermaats presteert of zich verveelt op school en schoolmoeheid vertoont.
 • een nieuwe job- of studiekeuze wil maken en niet door het dilemma geraakt.
 • je jobkandidatuur wil documenteren met een rapport.

Speciaal voor bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties doen eveneens regelmatig beroep op onze service. Zeker bij rekrutering en selectie is een intelligentie- en competentieonderzoek vaak doorslaggevend bij de uiteindelijke keuze van de witte raaf. Bijvoorbeeld, een nieuwe medewerker screenen om te bepalen of hij/zij voldoende stressbestendig en communicatief is om een welomschreven functie op te nemen, kan heel wat waardevolle inzichten opleveren. Ook bij uw evaluatie van een medewerker kan onze dienstverlening helpen een vroegtijdige burn-out of bore-out te vermijden.

Concrete voorbeelden

Ga naar onze praktijkvoorbeelden.