Praktijkvoorbeelden

Graag advies bij je studiekeuze of wil je van job veranderen?

Misschien herken je je wel in één van deze situaties

Er zijn veel situaties waarbij IC Centre via een intelligentie- en competentieonderzoek een wezenlijk verschil in levenskwaliteit kan betekenen. Meer zelfkennis opdoen, doordacht van job veranderen, een gerichte studiekeuze maken,… daarbij kunnen wij je adviseren.

Je bent afgestudeerd en na je studies ook in de vooropgestelde job en sector beland. Deze baan heb je jarenlang uitgeoefend tot je met een burn-out te maken kreeg. Je wil van job veranderen en je bent inmiddels weer klaar om opnieuw je plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Je voorkeur gaat nu uit om met mensen te werken of jong talent aan te sturen in een leidinggevende functie.

Je vraagt je echter af of je over voldoende communicatie-skills beschikt om in deze toekomstige functie performant genoeg uit de hoek te komen. Dit kan je samen met IC Centre uitzoeken. We brengen je sterktes en mogelijke valkuilen aan het licht. Zo weet je perfect of deze functie aansluit bij je talenten en competenties.

De juiste studierichting kiezen is zeker niet eenvoudig. Het aanbod is bijzonder uitgebreid en de arbeidsmarkt uiterst kritisch en selectief. Als adolescent heb je vaak nog helemaal geen idee wat je later wil worden en toch moet je nu al een studierichting kiezen. Of je hebt al een academisch parcours aangevat en je overweeg om alsnog van studierichting te veranderen, ook dan sta je voor een moeilijke keuze.

We peilen naar je drijfveren en nemen je kwaliteiten onder de loep. Vervolgens maken we een objectivering van je cognitief profiel zodat we een duidelijk beeld van je intellectuele capaciteiten krijgen. Aan de hand van deze informatie gaan gezamenlijk bepalen welke studierichting het beste in jou naar boven kan brengen.

Vooral bij kinderen of jongeren worden problemen met leren snel toegeschreven aan luiheid of laagbegaafdheid. Een leerachterstand of slechte schoolresultaten zijn nochtans niet altijd te wijten aan een gebrek aan intelligentie. De capaciteiten zijn er maar de zin om te studeren ontbreekt. Verveling en een gebrek aan intellectuele uitdaging in de klas blijken dikwijls de oorzaak van schoolmoeheid en ondermaatse schoolprestaties. Dit komt het zelfbeeld van het kind of jongere niet ten goede.

Het resultaat van een uitgebreide testing leert ons of je kind een aangepast studieklimaat nodig heeft of niet. Een heroriëntatie in functie van zijn/haar interesses en cognitieve capaciteiten, komt de zelfontplooiing en de motivatie ten goede. Kortom, een slecht rapport hoeft niet altijd een slechte zaak te zijn maar soms kan het wel een signaal zijn dat je kind misschien nood heeft aan extra ondersteuning of een aangepaste studieomgeving.

Herkenbaar?

Dan kunnen we ongetwijfeld iets voor je betekenen.

Neem gerust even contact met ons op om een afspraak te maken.