Bezielers

Een bijzonder project van 2 bijzondere psychologen uit regio Gent

Als enthousiaste professionals elkaar vinden

IC Centre is een gezamenlijk initiatief van twee gedreven psychologen. In onze praktijk in regio Gent kan je terecht bij zowel Peter als Denis tegen. Ze hebben een verschillende achtergrond maar delen dezelfde visie en bieden dezelfde service. Je kan dus bij elk van hen terecht voor een uitgebreid intelligentie- en competentieonderzoek.

Peter

Gebeten en getiktakt door het onderzoeksbeestje.

Peter is al sinds zijn jeugd geboeid door wat mensen drijft: hoe, wat, waarom,… . Deze fundamentele vragen laten hem maar niet los. Geïntrigeerd door de menselijke ontwikkeling studeerde hij eerst klinische psychologie aan de KU Leuven om zich vervolgens te verdiepen in de psychodynamische therapie. Tijdens zijn carrière in de Geestelijke Gezondheidszorg legde hij steevast het accent op wat kinderen, jongeren en volwassenen wél goed kunnen in plaats van te focussen op hun beperkingen. Hij stimuleert hen tot zelfontplooiing en het bereiken van maximale persoonlijke vrijheid.

Bij Peter zal je meteen zijn typische onderzoeksgeest opvallen. Hij gelooft sterk in de waarde van het gesprek en de meerwaarde van testdiagnostiek.

Peters uitzonderlijke talent?
Mensen en hun mogelijkheden van binnenuit begrijpen en alle informatie vertalen in duidelijke en concrete taal.

Denis

Droom je leven en leef je dromen.

Denis kan je een ervaringsdeskundige noemen als het over de innerlijke zoektocht naar jezelf gaat. Pas in zijn early-thirties besefte hij dat zijn job niet genoeg voldoening schonk. Hij sprak een personal coach aan die hem met een frisse blik naar zijn talenten deed kijken. Het resultaat? Denis belandde terug op de schoolbanken.

Na zijn studies aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen behaalde hij een licentie in de klinische psychologie en een postgraduaat bemiddelaar in familiezaken aan de UGent. Nog kreeg hij niet genoeg van het verbindende aspect van menselijke communicatie, dus schoolde hij zich verder bij in de systeem-, relatie- en gezinstherapie aan de KU Leuven. Al die kennis en ervaring vertaalt Denis dagelijks in de praktijk van IC Centre.

Denis’ bijzondere talent?
Mensen die het geloof in zichzelf zijn kwijtgeraakt, terug in contact brengen met hun eigen krachten en kwaliteiten.

De bindende factor

Peter en Denis hebben elk een erg verschillend parcours doorlopen en toch hebben ze heel wat met elkaar gemeen. Ze delen uiteraard dezelfde visie en geloven dat de ontwikkeling van mogelijkheden en talenten van kinderen, jongeren en volwassenen de motor vormt tot zelfontplooiing. Door hun professioneel partnerschap worden jouw capaciteiten duidelijk zichtbaar.

Peter en Denis nemen standpunt in tegen een samenleving die te eenzijdig focust op tekorten en beperkingen. Durven kijken naar creatieve mogelijkheden en intrinsieke talenten vinden zij veel doeltreffender. Een positieve benadering geeft jongeren en volwassenen namelijk de nodige drive om verder te groeien in datgene waar ze goed in zijn. Een no-nonsense aanpak mag je dus van beide psychologen van IC Centre verwachten!

Wil je deze psychologen in regio Gent contacteren?

Maak een afspraak met de psychologen van IC Centre!